Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Stabilirea unor măsuri specifice de monitorizare a guvernului în cadrul procesului bugetar

O responsabilizare mai mare a autorităților poate fi atinsă prin sporirea transparenței procesului bugetar la toate nivelele (elaborarea, aprobarea, executarea, raportarea și auditarea) și în gestionarea finanțelor publice, inclusiv implementarea recomandărilor Curții de Conturi și asigurarea transparenței și participării societății civile în dezvoltarea politicilor publice. Având ca obiectiv general un proces bugetar mai transparent, în cadrul căruia vocea societății civile este luată în considerație în cadrul procesului decizional, ne propunem ca mass media, ONG-urile și publicul larg să aibă la dispoziție instrumente noi pentru a înțelege mai bine și să participe în luarea deciziilor privind procesul bugetar.

Activitățile pentru 2015

În 2015, Programul va continua susținerea monitorizării transparenței bugetare și sporirii controlului public asupra bugetului, prin oferirea unui grant Centrului analitic Expert-Grup. Proiectul presupune:

  • monitorizarea bianuală a transparenței bugetare în baza metodologiei internaționale Open Budget Index
  • monitorizarea trimestrială a implementării hotărîrilor Curții de Conturi
  • elaborarea notelor analitice pe marginea principalelor documente ce țin de politica bugetar-fiscală, activități de advocacy
  • menținerea portalului www.budgetstories.md, care explică diverse aspecte ale procesului bugetar prin intermediul unor infografice