Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Promovarea integrității funcției publice prin sporirea controlului civic

În locul unei abordări generaliste față de integritate și combaterea corupției, Programul își propune unele intervenții specifice care ar duce la combaterea impunității prin acțiuni de advocacy, formularea unor recomandări pentru Comisia Națională pentru Integritate, Centrul Național Anticorupție, susținerea monitorizărilor și investigațiilor jurnalistice, precum și a consolidării capacităților jurnaliștilor în acest domeniu. Obiectivul general al acestei priorități este combaterea percepției că oficialii de rang înalt și magistrații sunt intangibili și nu pot fi sancționați sau demiși pentru încălcările asociate corupției.

Activitățile pentru 2015

Programul va susține activitățile în cadrul Inițiativei pentru Integritate în serviciul public lansate in iunie 2014, în parteneriat cu două centre analitice: ADEPT și Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției și două organizații jurnalistice: Asociația Presei Independente și Centrul pentru Investigații Jurnalistice.

Organizațiile nominalizate vor asigura, pe de o parte, realizarea unor monitorizări, instruiri, expertize și recomandări pe subiectele specifice abordate, iar, pe de altă parte, asigurarea suportului jurnalistic, campaniei de advocacy și mediatizare, inclusiv prin menținerea a două site-uri tematice www.moldovacurata.md și www.anticoruptie.md, dar și a unei aplicații de monitorizare a profilurilor demnitarilor și funcționarilor cu funcții de răspundere http://avere.promis.md. Prin acest parteneriat va fi asigurată o campanie pentru promovarea integrității în funcție publică.