Soros Foundation Moldova (FSM)

Mass-media

Consolidarea unei platforme de deliberări on-line

Această prioritate va crea un cadru propice pentru încurajarea competiţiei profesionale, standardelor de calitate şi diseminare a cunoştinţelor şi practicilor pozitive prin intermediul unui schimb de idei şi experienţă şi având drept ţintă jurnalism nepărtinitor, corect, echilibrat şi etic. Totodată, jurnaliştii şi cetăţenii vor avea posibilitatea să monitorizeze şi să discute conţinutul mediatic curent, să dezbată pe marginea standardelor de calitate şi să abordeze unele aspecte mai largi care ţin de situaţia şi perspectivele pe segmentul mass-media.

Activitățile pentru 2015

  • Lansarea platformei de dezbateri on-line (MediaForum), care va aborda aspectele-cheie ale domeniului (prevederile legislaţiei şi practicile curente privitor la proprietate în mass-media; sistemul de licenţiere în audiovizual; libertatea editorială; independenţa serviciului audiovizual public; cadrul profesional al jurnalistului; relaţiile dintre instituţiile mass-media şi actorii politici şi alte aspecte-cheie ale domeniului). Platforma va deveni un instrument transparent şi credibil de auto-reglementare oferit comunităţii jurnaliştilor şi societăţii civile pentru o analiză constantă a conţinuturilor media şi evaluarea nivelului de nepărtinire, responsabilitate, obiectivitate a produselor mediatice. Cele mai bune practici sunt încurajate, cele proaste – supuse criticii.
  • Desfășurarea Forumului Media Naţional, lansat în baza rezultatelor discuţiilor on-line, care să ofere comunităţii jurnalistice posibilitatea abordării şi dezbaterii standardelor de calitate şi problemelor cadrului juridic, instituţiilor de reglementare, auto-reglementării, dreptului de autor, jurnalismului de investigaţie etc.
     

A fost lansată platforma de discuţii online pentru jurnalişti şi consumatorii de presă www.mediaforum.md