Soros Foundation Moldova (FSM)

Alte inițiative

Prevenirea infecției cu HIV în rândul populațiilor cheie afectate, îngrijire și suport pentru persoanele cu HIV

Implementat de Programul Sănătate Publică, proiectul este finanțat din sursele Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei prin intermediul Centrului pentru Politici şi Analize în Sănătate.

Perioada de implementare: 1 ianuarie 2015 – 31 decembrie 2017.

Proiectul a fost elaborat în baza Politicii Naționale de Sănătate pentru anii 2007-2021 și evaluării comune a Strategiei Naționale HIV/SIDA pentru anii 2011-2015, precum și în baza altor acte naționale strategice și analitice.

Proiectul va contribui la creșterea accesului populațiilor cheie afectate și a partenerilor lor la activități de prevenire HIV, bazate pe dovezi, cu accent sporit pe programele de reducere a riscurilor. Proiectul va facilita accesul persoanelor cu HIV la servicii comprehensive de îngrijire și suport.

Persoane de contact: Liliana Gherman, director de program, lgherman@soros.md  
                                   Vitalie Slobozian, coordonator de program, vslobozian@soros.md  
                                   Angelica Bordeianu, coordonator de proiect, abordeianu@soros.md