Soros Foundation Moldova (FSM)

Justiție și Drepturile Omului

Garanții procesuale la etapa prejudiciară a procesului penal

Departamentul Justiție și Drepturile Omului acordă asistență actorilor din domeniul justiției penale din Moldova în procesul de adoptare şi instituţionalizare a unor practici de motivare corectă a actelor procedurale referitoare la aplicarea măsurilor procesual-penale de constrângere, inclusiv cele privative de libertate, în conformitate cu standardele internaționale și jurisprudența CtEDO. Programul urmărește respectarea în practică a garanțiilor procesuale la etapa de urmărire penală.

În anul 2017, vor fi implementate un șir de activități, printre care:

  • Lansarea raportului analizei de necesități pentru reglementarea reținerii și arestului polițienesc. Raportul a fost elaborat de către expertul român Daniel Barbu, în parteneriat cu patru consultanți naționali.
  • Elaborarea Procedurilor Standard de Operare în momentul reținerii/arestului, pentru colaboratorii organelor de menținere a ordinii publice
  • Elaborarea metodologiei de instruire interactivă pentru ofițerii de urmărire penală și ofițerii de investigații în baza Procedurilor Standard de Operare
  • Organizarea unui seminar de instruire interactivă pentru grupuri mixte de ofițeri de urmărire penală și ofițeri de investigație privind Procedurile Standard de Operare la etapa reținerii/arestului
  • Elaborarea metodologiei de instruire în domeniul standardelor de apărare și litigare strategică la etapa prejudiciară a procesului penal, pentru avocații care prestează asistență juridică garantată de stat
  • Organizarea seminarelor de instruire în domeniul standardelor de apărare și litigare strategică la etapa prejudiciară a procesului penal, pentru avocații care prestează asistență juridică garantată de stat.