Soros Foundation Moldova (FSM)

Justiție și Drepturile Omului

Reducerea limitărilor abuzive ale drepturilor omului

În pofida asumării formale a numeroase angajamente cu privire la drepturile omului, lansării unor planuri de acțiune relevante și a acceptării recomandărilor de reformă din partea instituțiilor europene, guvernarea a eșuat în implementarea eficientă a acestora.

În acest context, în ultimii 3-4 ani, Fundația Soros-Moldova a depus eforturi consistente pentru a consolida capacitățile societății civile în implementarea unor acțiuni calitative de advocacy în domeniul drepturilor omului. Am dezvoltat un program individual de cercetare, pentru a susține și dezvolta cunoștințele și abilitățile noilor promotori ai drepturilor omului, pentru a le spori profesionalismul în monitorizarea și raportarea încălcărilor de drepturile omului. Acest program de cercetare a dus la crearea unui Grup Resursă în domeniul drepturilor omului. Pe parcursul activității sale, Grupul Resursă a dat dovadă de intervenții de succes în cadrul întrunirilor UPR, CEDAW, CESCR, CERD, precum și în cadrul Dialogului UE-RM privind drepturile omului.

În anul 2017 Fundația va susține instituționalizarea Grupului Resursă, care se va concentra  pe monitorizare și cercetare, colectare de date, advocacy la nivel național și internațional, precum și litigare strategică în domeniul drepturilor omului. Organizația va acționa rapid la încălcările de drepturile omului, oferind analize independente de calitate, organizând alte grupuri centrate pe drepturile omului.