Soros Foundation Moldova (FSM)

Mass-media

Evaluarea conținuturilor jurnalistice on-line şi identificarea platformelor care practică un jurnalism independent, novator, de calitate

Vor fi evaluate şi sprijinite conţinuturile jurnalistice on-line de calitate, care informează în mod corect și obiectiv publicul, şi sunt produse de lideri care demonstrează deschidere către creativitate și profesionalism în abordarea problemelor importante pentru cetățeni, în lărgirea spațiului public de dezbateri, în diversificarea și îmbunătățirea produselor mediatice oferite publicului.

Totodată, Departamentul Mass Media va sprijini funcţionarea unui Laborator Media pentru Tineri care va contribui la creşterea profesională a tinerilor pasionaţi de jurnalism prin constituirea unor echipe noi de creaţie, consultanţă şi susţinere financiară în pregătirea de proiecte on-line novatoare şi interactive.

Activităţi pentru 2017

  • Un grup de experţi independenţi vor evalua conținuturilor mediatice on-line în baza următoarelor criterii: volumul/numărul de produse proprii și genuri jurnalistice practicate; periodicitatea actualizării conținuturilor; calitatea conținuturilor mediatice proprii (actualitate, relevanță, obiectivitate, imparțialitate, pluralismul surselor de informare, acuratețe etc), precum şi prestația platformelor on-line în campaniile electorale
  • Sprijinirea produselor on-line, care contribuie la informarea obiectivă a publicului şi îşi propun lărgirea audienţei prin utilizarea posibilităţilor tehnologice moderne
  • Va fi constituit Laboratorul Media pentru Tineri, care va încuraja formarea echipelor de creație și, timp de câteva luni, va sprijini efortul acestora în realizarea proiectelor-pilot de produse mediatice novatoare, care să abordeze din diverse perspective probleme stringente ale societății
  • Echipele de creație vor fi sprijinite prin consultanță, mentorat, evaluare la toate etapele: de la idee până la materializarea acesteia.
  • Echipele care vor reuși să creeze cele mai bune produse multimedia vor beneficia de sprijin financiar pentru dezvoltarea proiectelor.