Soros Foundation Moldova (FSM)

Mass-media

Consolidarea unui cadru de funcţionare a presei propice pentru un jurnalism independent, responsabil şi etic

Prin implementarea acestui obiectiv urmărim încurajarea competiţiei profesionale, standardelor de calitate şi diseminare a cunoştinţelor şi practicilor pozitive prin intermediul unui schimb de idei şi experienţă şi având drept ţintă jurnalism nepărtinitor, corect, echilibrat şi etic.

Totodată, jurnaliştii şi cetăţenii vor avea posibilitatea să monitorizeze şi să discute conţinutul mediatic curent, să dezbată pe marginea standardelor de calitate şi să abordeze unele aspecte mai largi care ţin de situaţia şi perspectivele pe segmentul mass-media.

Activități pentru 2017:

  • Consolidarea platformei de dezbateri on-line (MediaForum) dedicată promovării mecanismelor de auto-reglementare, a jurnalismului de calitate şi identificării de soluţii eficiente pentru problemele majore din sectorul mass-media. Platforma va aborda aspectele-cheie ale domeniului (prevederile legislaţiei şi practicile curente privitor la proprietate în mass-media; sistemul de licenţiere în audiovizual; libertatea editorială; independenţa serviciului audiovizual public; cadrul profesional al jurnalistului; relaţiile dintre instituţiile mass-media şi actorii politici şi alte aspecte-cheie ale domeniului). Platforma va deveni un instrument transparent şi credibil de auto-reglementare oferit comunităţii jurnaliştilor şi societăţii civile pentru o analiză constantă a conţinuturilor media şi evaluarea nivelului de nepărtinire, responsabilitate, obiectivitate a produselor mediatice. Cele mai bune practici sunt încurajate, cele proaste – supuse criticii.
  • Desfășurarea celei de a treia ediţii a Forumului Media Naţional, lansat în baza rezultatelor discuţiilor on-line, care să ofere comunităţii jurnalistice posibilitatea abordării şi dezbaterii standardelor de calitate şi problemelor cadrului juridic, instituţiilor de reglementare, auto-reglementării, dreptului de autor, jurnalismului de investigaţie şi altor probleme-cheie de funcţionare a domeniului.

Evenimente şi anunţuri