Soros Foundation Moldova (FSM)

Sănătate publică

Promovarea drepturilor grupurilor cu risc sporit de infectare cu HIV şi consolidarea eforturilor pentru creşterea alocărilor financiare publice pentru programele de reducere a riscurilor

 
Persoanele care consumă droguri, persoanele care oferă servicii sexuale, membrii comunităţii LGBT continuă să fie discriminate şi să aibă acces redus la serviciile de sănătate. Departamentul Sănătate Publică al Fundaţiei Soros-Moldova pledează pentru politici și practici care promovează drepturile persoanelor din grupurile cu risc sporit de infectare cu HIV şi contribuie la asigurarea accesului mai bun la servicii a acestora.
Pe parcursul anului 2019, Departamentul își propune:
 
1.     să sprijine activităţi care să contribuie la implementarea de elecție a măsurilor neprivative de libertate pentru consumatorii de droguri;
2.     să ofere suport pentru monitorizarea independententă a serviciilor de prevenire a HIV / SIDA de către comunitățile afectate cu prezentarea ulterioară a rezultatelor Consiliului Național pentru HIV/TB;
3.     să sprijine monitorizarea realizării planului național de tranziție HIV/SIDA.
 
Partenerii departamentuluiUORN (Uniunea Organizaţiilor pentru Reducerea Riscurilor), PromoLex.
 
Persoane de contact:
Liliana Gherman, director de departament - lgherman@soros.md
Vitalie Slobozian, coordonator în cadrul departamentului - 
vslobozian@soros.md