Soros Foundation Moldova (FSM)

Alte inițiative

Proiectul de Sprijinire a Reformei Educației în Republica Moldova

Proiectul de Sprijinire a Reformelor în Educație (în continuare Proiectul Educațional) a fost implementat de Fundația Soros-Moldova din aprilie 2014, din resursele oferite de Programul de Sprijinire a Educației (PSE) a Fundațiilor pentru o Societate Deschisă (FSD), axându-se pe două componente:

a) în perioada 2014-2015 autorităților le-a fost oferit un suport tehnic pentru sprijinirea efortului de implementare a reformelor în domeniul educației și

b) în 2014-2016 a fost sprijinită și încurajată implicarea tuturor părților interesate în efortul de elaborare de politici educaționale eficiente.

Astfel, pe parcursul anului 2016, Proiectul Educațional a continuat să consolideze eforturile societății civile în sprijinul implementării reformelor educațieonale pe două direcții majore:

 1. implicarea cetățenilor în procesul de elaborare a politicilor educaționale eficiente, ajustate la necesitățile beneficiarilor direcți și indirecți,
 2. sprijinirea reformelor în domeniul educației prin facilitarea activismului și consolidarea efortului participativ al societății.

Începând cu ianuarie 2017, Proiectul Educațional a devenit parte integrantă a Strategiei Fundației Soros-Moldova pentru 2017-2018, trecând sub egida Departamentului Buna Guvernare, fiind în continuare co-finanțat de Fundație și PSE/FSD.

În urma schimbărilor survenite în contextul socio-politic al țării în ultimii ani, a devenit problematică dezvoltarea în același ritm a politicilor inițiate de noul Cod al Educației, aprobat în 2014. Aceasta necesită o implicare mai plenară a actorilor sociali pentru a menține realizările obținute. Prin urmare, Proiectul Educațional își propune să monitorizeze în continuare implementarea reformelor în educație, sporind transparența în educație și contribuind la sensibilizarea opiniei publice referitor la necesitatea continuării reformelor inițiate.

În acest scop, Proiectul Educațional va susține grupurile locale de inițiativă a cadrelor didactice, elevilor și părinților în vederea încurajării desfășurării unor acțiuni directe ce vor menține factorii de decizie responsabili pentru agenda de reformare asumată. Acest efort al actorilor civici de angajare și includere participativă în guvernanța democratică va fi realizat, în primul rând, prin platforma de organizații neguvernamentale și think tank-urile din domeniul educației cu experiență relevantă în domeniu. De asemenea, va fi facilitată o implicare mai puternică a comunității experților în vederea dezvoltării unor politici eficiente în domeniul educațional și va fi sprijinit efortul acestora în elaborarea studiilor de politici educaționale, sporind responsabilitatea publică atât a instituțiilor educaționale, cât și a diferitor actori sociali.

Astfel, Proiectul Educațional își propune în 2017 să intervină pe următoarele direcții prioritare:

1. Implicarea comunității în vederea sporirii accesului la o educație de calitate:

 • Monitorizarea implementării celor 7 proiecte, selectate în urma Concursului de proiecte pentru ONG-uri locale, elaborate în parteneriat cu Asociațiile părintești (implementate în perioada noiembrie 2016 – iunie 2017)
 • Sprijinire și monitorizarea activităților implementate de organizațiile-partenere ale Proiectului Educațional:
  • Asociația pentru Dezvoltarea și Promovarea Socio-economică CATALACTICA din Moldova
   EDUrabil! Angajarea comunității în susținerea educaţiei (noiembrie 2016-decembrie 2017)
  • Institutul de Politici Publice
   Consolidarea colectivităţilor şcolare: creşterea rolului părinţilor şi comunităților în guvernarea educaţiei (februarie-decembrie 2017).

2. Consolidarea comunității experților în domeniul politicilor educaționale:

Aceste burse sunt oferite în urma a două Concursuri naționale, organizate de Fundația Soros-Moldova, în lunile octombrie-decembrie 2016.

Studiile elaborate în baza datelor PISA 2015 urmează să fie prezentate în cadrul unor evenimente publice, care se vor desfășura în luna mai la Chișinău, Bălți și Comrat. Rezultatele cercetărilor în domeniul politicilor educaționale vor fi prezentate de autori în luna noiembrie 2017, cu participarea tuturor celor interesați de acest domeniu.

Persoana de contact: Ana Corețchi, director de proiect - acoretchi@soros.md 

Informația actualizată despre activitățile proiectului desfășurate în 2017 vor fi publicate pe site-ul www.soros.md. Urmăriți-ne!