Soros Foundation Moldova (FSM)

Alte inițiative

Sporirea rolului pacientului şi comunităţii în controlul tuberculozei în Moldova

Proiectul „Sporirea rolului pacientului şi comunităţii în controlul tuberculozei în Moldova”, implementat de Departamentul Sănătate Publică, este finanțat din sursele Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei prin intermediul Centrului pentru Politici şi Analize în Sănătate.

Perioada de implementare: 1 iulie 2015 – 31 decembrie 2017

Proiectul are drept scop susținerea priorităților de bază ale Programului National de Control al Tuberculozei (PNCT), și anume, managementul TB-MDR și aderența la tratament, promovând o abordare multi-sectorială și multidisciplinară centrată pe pacient.

Proiectul prevede implicarea societății civile, persoanelor cu TB, persoanele cu HIV, mass-media și comunității ca o componentă esențială pentru succesul global în combaterea epidemiei și realizarea obiectivelor de control al tuberculozei.

Proiectul sprijină implicarea actorilor non-guvernamentali și a comunităților în controlul tuberculozei, prin crearea centrelor comunitare din TB, dezvoltarea rețelei de ONG-uri implicate în activități legate de TB, și intensificarea activităților de sensibilizare și informare a societății.

Persoane de contact: Liliana Gherman, director, Departamentul Sănătate Publică - lgherman@soros.md

  Vitalie Slobozian, coordonator, Departamentul Sănătate Publică - vslobozian@soros.md

  Svetlana Hangan, coordonator de proiect, Departamentul Sănătate Publică - shangan@soros.md

Informația actualizată despre activitățile proiectului desfășurate în 2017 vor fi publicate pe site-ul www.soros.md. Urmăriți-ne!