Soros Foundation Moldova (FSM)

Alte inițiative

Consolidarea capacităţilor mass-media locale din Moldova pentru asigurarea accesului cetăţenilor la informaţie obiectivă despre valorile democraţiei şi Acordul de Asociere cu UE

Proiectul “Consolidarea capacităţilor mass-media locale din Moldova pentru asigurarea accesului cetăţenilor la informaţie obiectivă despre valorile democraţiei şi acordul de asociere cu UE” se extinde pentru doi ani (2017-2018). Proiectul este implementat de Departamentul Mass-Media, cu susţinerea Biroului pentru Democraţie, Drepturile Omului şi Muncă (Bureau of Democracy, Human Rights and Labor - DRL), Departamentul de Stat al SUA.

Partea a doua a proiectului se va axa în mod similar pe trei runde de activităţi, având următoarea tematică:

Runda 1. Promovarea reformelor democratice în administraţia publică locală

  • Implicarea comunităţii în procesele decizionale
  • Transparenţa activităţilor şi transparenţa financiară a administraţiilor publice locale
  • Monitorizarea implementării şi proiectelor de asistenţă externă

Runda 2. Încurajarea activismului cetăţenesc

  • Iniţiative ale tinerilor
  • Tinerii în politică
  • Femei în afaceri şi politică

Runda 3. Dezvoltarea antreprenoriatului în zonele rurale

  • Istorii de succes
  • Inovaţii şi practici moderne în antreprenoriat
  • Cooperarea antreprenorilor din Moldova şi celor de peste hotare

Fiecare rundă presupune realizarea a câte zece emisiuni în format duplex, cu participarea Studio Centru Chişinău şi zece staţii regionale din proiect. În total 30 emisiuni duplex.

Adițional, în cadrul proiectului vor fi realizate două emisiuni în format duplex în totalitate de către tineri din localitățile din Moldova. Aceasta va fi o experienţă unică, atât pentru program, cât şi pentru sectorul audiovizual din Moldova.

În cadrul proiectului vor fi selectate şi două noi studiouri de producere din regiuni cu populaţie preponderent vorbitoare de limbă rusă. Aceste studiouri vor produce emisiuni tematice relevante.

Până la sfârşitul proiectului, participanţii vor produce 13 "istorii de succes" la subiectele menționate mai sus despre oamenii din regiunile Moldovei care au contribuit la dezvoltarea societăţii şi promovarea valorilor democratice.

De asemenea, vor continua activităţile de instruire a staţiilor regionale în domeniul jurnalismului şi media sociale, cu scopul creşterii accesibilităţii informaţiei pentru populaţia rurală şi tineri.

Persoana de contact: Ion Cerevatîi, coordonator de proiect - icerevatii@soros.md 

Informația actualizată despre activitățile proiectului desfășurate în 2017 vor fi publicate pe site-ul www.soros.md. Urmăriți-ne!

Evenimente şi anunţuri