Soros Foundation Moldova (FSM)

Justiție și Drepturile Omului

Abilitarea juridică a populației marginalizate

În perioada 2016-2019, Departamentul Justiție și Drepturile Omului este parte a unei noi inițiative a Fundațiilor pentru o Societate Deschisă - „Parteneriat Regional pentru abilitarea juridică a categoriilor sociale defavorizate din Moldova” (Shared Framework on Legal Empowerment).

Prin intermediul acestui program, Fundaţiile pentru o Societate Deschisă îşi propun să intensifice eforturile de instituționalizare, promovare, și extindere a serviciilor de asistență juridică primară și a celor de înzestrare cu deprinderi și cunoștințe juridice a populației, astfel încât ele să fie disponibile pentru cele mai vulnerabile şi marginalizate grupuri sociale. Parteneriatul reprezintă o intervenţie atât la nivel naţional, cât şi la nivel internaţional, în lupta cu sărăcia şi marginalizarea grupurilor sociale vulnerabile.

Parteneriatul regional pentru abilitarea juridică a categoriilor sociale defavorizate este implementat simultan de fundațiile din zece țări: Africa de Sud, Indonezia, Macedonia, Moldova, Mongolia, Nepal, Pakistan, Sierra Leone, Ucraina şi Statele Unite.

Fundaţia Soros-Moldova şi-a propus ca scop de bază în următorii patru ani să dezvolte, instituţionalizeze şi să implementeze politici și practici de abilitare juridică, ce răspund necesităţilor juridice ale grupurilor sociale sărace şi marginalizate, inclusiv a tinerilor aflaţi în dificultate, prin extinderea serviciilor de asistenţă juridică comunitară.

În vederea realizării scopului propus, Fundaţia va avea o colaborare strânsă cu Consiliul Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat, dar şi cu alte autorități naţionale relevante.

Evenimente şi anunţuri

Publicaţii