Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Promovarea responsabilității, transparenței și a integrității pentru a contesta practicile corupte și ineficiente la nivelul guvernului central și local

În cadrul acestui obiectiv, Departamentul Buna Guvernare va continua să monitorizeze îndeaproape activitatea instituțiilor centrale guvernamentale, procesul bugetar, integritatea, veniturile și averile funcționarilor publici.

Vom continua susținerea eforturilor anti-corupție a societății civile și în special a jurnaliștilor de investigație, cu un accent pe calitatea articolelor de investigație.