Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Promovarea responsabilității, transparenței și a integrității pentru a contesta practicile corupte și ineficiente la nivelul guvernului central și local

Departamentul Buna Guvernare, va continua și în anul 2019 susținerea inițiativelor societății civile orientate spre monitorizarea îndeaproape a activității instituțiilor centrale guvernamentale, a procesului bugetar, integritatea, veniturile și averile funcționarilor și demnitarilor publici.
 
Vom continua, de asemenea susținerea eforturilor anti-corupție ale societății civile și în special ale jurnaliștilor de investigație, cu un accent pe calitatea articolelor de investigație. Vom continua procesul de identificare a noilor oportunități de informare obiectivă a publicului.