Soros Foundation Moldova (FSM)

Justiție și Drepturile Omului

Garanții procesuale la etapa prejudiciară a procesului penal

Începând cu anul 2019 Departamentul Justiție și Drepturile Omului va implementa proiectul ”Promovarea activității polițienești bazată pe drepturile omului în Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană pentru o perioada de 3 ani. Acesta va contribui la asigurarea unui echilibru între standardele internaționale de drepturile omului și necesitatea asigurării ordinii și securității publice. Activitățile ce urmează a fi realizate au drept scop inserarea practicilor privind drepturile omului în rutina zilnică a poliției. Proiectul urmărește stabilirea unei cooperări strânse între societatea civilă și poliție, prin promovarea și susținerea inițiativelor de monitorizare a activității polițienești din partea societății civile. În acest scop poliția și societatea civilă vor fi ajutate să îmbunătățească mecanismele de colectare de date și utilizarea lor în campanii de advocacy naționale și internaționale.
 
În anul 2019, vor fi implementate un șir de activități, printre care:
  • Organizarea meselor rotunde regionale pentru promovarea necesității ajustării cadrului normativ intern al Inspectoratului General al Poliției și elaborarea Procedurilor Standard de Operare privind asistența medicală, traducerea și interpretarea pentru persoanele reținute; 
  • Elaborarea unui Ghid succint de drepturile omului pentru poliție și ofițerii de investigație;
  • Evaluatea necesităților privind interacțiunea dintre ofițerii de urmărire penală și procurori, precum și impactul acestei interacțiuni asupra drepturilor omului la etapa reținerii;
  • Grant pentru colectarea și generarea datelor empirice privind respectarea drepturilor omului la aplicarea măsurilor preventive privative și non-privative de libertate.