Soros Foundation Moldova (FSM)

Justiție și Drepturile Omului

Reducerea limitărilor abuzive ale drepturilor omului

Politizarea religiei și radicalizarea discursului public, în mod special în perioada campaniilor electorale, reprezintă o amenințare reală pentru promovarea valorilor societății deschise. Impunitatea discursurilor publice care incită la ură și discriminare atrage după sine mai multe consecințe, contribuie direct la creșterea nivelului de intoleranță și respingere a tuturor grupurilor sociale ”diferite” de majoritate. Unii lideri religioși, susținuți de mai mulți actori politici, sunt promotori activi ai campaniilor agresive de protejare a ”valorilor tradiționale”. Deși ”libertatea religioasă” se bazează pe principiul egalității, nediscriminării și universalității, cu părere de rău, acest drept este deseori invocat pentru a justifica limitarea abuzivă a drepturilor femeilor, comunității LGBT și a diferitelor grupuri religioase minoritare.
 
În acest context, în ultimii 3-4 ani, Fundația Soros-Moldova a depus eforturi consistente pentru a consolida capacitățile societății civile în implementarea unor acțiuni calitative de advocacy în domeniul drepturilor omului. Am dezvoltat un program individual de cercetare, pentru a susține și dezvolta cunoștințele și abilitățile tinerilor activiști în domeniul drepturilor omului. Departamentul a contribuit la sporirea profesionalismului în monitorizarea și raportarea încălcărilor de drepturile omului. Ca rezultat, a fost creat un Grup Resursă în domeniul drepturilor omului. Pe parcursul activității sale, acest grup a interacționat intens cu diferite instrumente internaționale precum UPR, CEDAW, CESCR, CERD, Dialogul UE-RM privind drepturile omului. Fundația, de asemenea a susținut și promovat politici publice în domeniul egalității și nediscriminării.
 
În anul 2019, Departamentul Justiție și Drepturile Omului va continua colaborarea cu organizațiile neguvernamentale, care își va concentra atenția pe contracararea încercărilor sistematice de instigare la ură și discriminare prin monitorizare, litigii și advocay. Organizația, de asemenea va crea și instrui noi generații de activiști în domeniul drepturilor omului și va organiza campanii de conștientizare publică a pericolului discursului de ură și instigare la discriminare.
 
În același timp, Departamentul va susține activitatea unui grup neformal de experți, gânditori progresiști din diferite grupuri sociale, care vor genera soluții practice, juridice, sociale și politice împotriva promovării agresive a agendei și propagandei conservatoare. Grupul de experți va avea un rol cheie în demistificarea conceptului de ”valori tradiționale”, va încuraja dezbaterile publice și va discuta despre echilibrul de drepturi.