Soros Foundation Moldova (FSM)

Justiție și Drepturile Omului

Abilitarea juridică a grupurilor de risc

În perioada 2016-2019, Departamentul Justiție și Drepturile Omului este parte a unei noi inițiative a Fundațiilor pentru o Societate Deschisă - „Parteneriat Regional pentru abilitarea juridică a categoriilor sociale defavorizate din Moldova” (Legal Empowerment Network Strategies).

Prin intermediul acestui program, Fundaţiile pentru o Societate Deschisă îşi propun să intensifice eforturile de instituționalizare, promovare, și extindere a serviciilor de asistență juridică primară și a celor de înzestrare cu deprinderi și cunoștințe juridice a populației, astfel încât ele să fie disponibile pentru cele mai vulnerabile şi marginalizate grupuri sociale. Parteneriatul reprezintă o intervenţie atât la nivel naţional, cât şi la nivel internaţional, în lupta cu sărăcia şi marginalizarea grupurilor sociale vulnerabile.

Parteneriatul regional pentru abilitarea juridică este implementat simultan de fundațiile din treisprezece țări și două programe tematice ale Fundațiilor pentru o Societate Deschisă: Africa de Sud, Indonezia, Kenya, Macedonia, Moldova, Mongolia, Nepal, Pakistan, Sierra Leone, Ucraina și Statele Unite, Albania, Iordania și Programul tematic Sănătate Publică și Inițiative Juridice a Fundațiilor pentru o Societate Deschisă.
Fundația Soros-Moldova și-a propus să dezvolte, instituționalizeze și să implementeze politici și practici de abilitare juridică, ce răspund necesităților juridice ale grupurilor de risc, prin extinderea serviciilor de asistență juridică comunitară.
 
Acțiunile programului pentru 2019 se vor concetra, pe de o parte, pe susținerea activitatății unui grup de lucru inter-instituțional pentru revizuirea cadrului normativ de reglementare a asistenței juridice primare, pe de altă parte, pe sprijinirea actorilor principali din societatea civilă din domeniu: Asociația Națională a Para-juriștilor din Moldova și Uniunea pentru Prevenirea HIV și Reducerea Riscurilor care vor contribui la consolidarea rețelei naționale de para-juriști și ”para-juriști specializați”. În același timp, vom continua colaborarea cu Biroul Asociat de Avocați ”Țurcan Cazac” pentru a dezvolta instrumente IT care vor contribui la facilitarea accesului la serviciile de asistență juridică primară. Concomitent, Departamentul Justiție și Drepturile Omului va desfășura o campanie de informare națională pentru a promova rolul și importanța activității para-juristului comunitar în soluționarea problemelor juridice cotidiene.

 

În vederea realizării scopului propus, Fundația va avea o colaborare strânsă cu Ministerul Justiției și Consiliul Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat, precum și cu alte autorități naționale relevante.