Soros Foundation Moldova (FSM)

Mass-media

Evaluarea conținuturilor jurnalistice on-line şi identificarea platformelor care practică un jurnalism independent, novator, de calitate

Vor fi evaluate și sprijinite conținuturile jurnalistice on-line de calitate, care informează în mod corect și obiectiv publicul, și sunt produse de lideri care demonstrează deschidere către creativitate și profesionalism în abordarea problemelor importante pentru cetățeni, în lărgirea spațiului public de dezbateri, în diversificarea și îmbunătățirea produselor mediatice oferite publicului. Totodată, Departamentul Mass Media va sprijini în continuare cele mai reușite și viabile proiecte on-line care au fost lansate în cadrul Laboratorului Media pentru Tineri cu condiția că ele împărtășesc valorile jurnalismului democratic.
Activități pentru 2019
  • Un grup de experți independenți vor evalua conținuturile mediatice on-line în baza următoarelor criterii: volumul/numărul de produse proprii și genuri jurnalistice practicate; periodicitatea actualizării conținuturilor; calitatea conținuturilor mediatice proprii (actualitate, relevanță, obiectivitate, imparțialitate, pluralismul surselor de informare, acuratețe etc), precum și prestația platformelor on-line în campaniile electorale
  • Sprijinirea produselor on-line, care contribuie la informarea obiectivă a publicului
  • Sprijinirea proiectelor multimedia care își propun lărgirea audienței prin utilizarea posibilităților tehnologice moderne
  • Sprijinirea activităților laboratorului Media pentru Tineri (MediaLab) și lansarea de start-up-uri în online media.