Soros Foundation Moldova (FSM)

Alte inițiative

Proiectul de Sprijinire a Reformei Educației în Republica Moldova

Proiectul de Sprijinire a Educației (PSE) a fost inițiat în 2014 cu suportul Programului de Sprijinire a Educației (ESP) al Fundațiilor pentru o Societate Deschisă (OSF), având drept scop consolidarea eforturilor societății civile în vederea implementării reformelor în educație și încurajarea implicării tuturor părților interesate în procesul de modernizare a educației și consolidare a politicilor educaționale. Începând cu a. 2017, Proiectul de Sprijinire a Educației a devenit parte integrantă a Departamentului Buna Guvernare și este co-finanțat de Fundația Soros-Moldova și ESP/OSF, contribuind la edificarea bunei guvernări în educație.
 
Proiectul își propune în continuare să monitorizeze implementarea reformelor în educație, sporind transparența procesului decizional în educație și contribuind la sensibilizarea opiniei publice referitor la necesitatea continuării reformelor inițiate. Efortul societății civile de angajare și includere participativă în guvernanța democratică va fi realizat prin sprijinirea organizațiilor neguvernamentale partenere, eficientizarea parteneriatelor educaționale, consolidarea comunității experților din domeniul educației, creșterea expertizei în domeniul elaborării politicilor educaționale, implicarea actorilor educaționali în vederea dezvoltării unor politici relevante și sporirii responsabilității publice atât a instituțiilor educaționale, cât și a diferitor actori sociali.
 
În 2019 activitățile din cadrul proiectului vor fi axate pe două direcții principale:
  • Încurajarea participării cetățenilor la inițiativele comunității locale în vederea creșterii calității educației și
  • Sporirea contribuției experților societății civile la procesele de implementare a reformei în domeniul educației prin elaborarea unor propuneri și recomandări de politici, relevante și eficiente.
În cadrul primei direcții vor fi sprijinite centrele de politici/think-tanks, care vor contribui la eficientizarea și consolidarea politicilor educaționale, și ONG-urile locale/asociațiile părinților și pedagogilor, implicate la nivel comunitar în dezvoltarea unor proiecte socio-educaționale, contribuind la potențarea angajamentului actorilor educaționali în scopul soluționării unor probleme reale prin valorificarea potențialului parteneriatelor educaționale.
 
De asemenea, în 2019 va continua implementarea proiectului Abilitarea elevilor în vederea implicării în procesul decizional, co-finanțat de două programe tematice ale OSF – Programul de Sprijinire a Educației și Fondul Youth Exchange. Scopul acestei inițiative constă în eficientizarea activității Consiliilor de elevi, bazate pe interesele și necesitățile elevilor și implicarea acestora în procesul de luare a deciziilor la nivelul instituției de învățământ. Proiectul se desfășoară în cinci licee-pilot, în colaborare cu organizațiile-partenere: Centrul CONTACT din Cahul și Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA din Soroca.
 
Cea de-a doua direcție de activitate este orientată spre consolidarea comunității experților în domeniul educațional și sporirea contribuției acestora la elaborarea și eficientizarea politicilor educaționale. Acest efort se va realiza prin următoarele modalități:
 
  • Organizarea unor întruniri cu participarea diferitor actori educaționali, în baza platformei de discuții COMpEC (Comunitatea pentru o Educație de Calitate), constituite din experți din diverse domenii și cei dornici să contribuie la identificarea și soluționarea problemelor care țin de implementarea reformelor în domeniul educației;
  • Elaborarea unor studii și sinteze de politici în domeniul educației pe probleme de interes public pentru societate, prezentate în cadrul unor evenimente publice, cum ar fi: mese rotunde, dezbateri, conferințe de presă etc. Informația despre evenimente și data desfășurării acestora va fi anunțată din timp pe pagina web a fundației.
 
Persoana de contact: Ana Corețchi, Director Proiect acoretchi@soros.md