Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna guvernare în sectorul sănătății

 În 2021, Fundația va continua să sprijine realizarea proiectului Monitorul Sănătății, implementat de Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate, proiect care contribuie la promovarea bunei guvernări în sistemul de sănătate prin monitorizarea / evaluarea independentă și neutră a politicilor de sănătate publică, inițiativeleor de politici de sănătate în curs de elaborare, prin stimularea dialogului pe probleme și reforme importante de sănătate, furnizarea de informații accesibile și ușor de utilizat de către public cu privire la probleme importante de sănătate, prin implicarea societății civile și a consumatorilor în evaluarea calității asistenței medicale, precum și luarea deciziilor în sectorul sănătății și implementarea politicilor de sănătate aprobate.