Soros Foundation Moldova (FSM)

Acces universal la servicii de sănătate și sociale

 În 2021, Fundația va susține realizarea evaluării independente a impactului și eficienței legislației care reglementează asigurarea obligatorie de asistență medicală în Moldova.
Tot pe parcursul acestui an Fundația va oferi suport pentru documentarea ambițiilor politice cu privire la sănătate.
Fundația va susține eforturile pentru construirea unui mediu favorabil întru asigurarea sustenabilității financiare a OSC-urilor din domeniul social/furnizori de sericii, cu accent pe serviciile sociale contractate din fonduri publice și facilitarea dialogului de politici.
Începând cu 2021, Fundația va co-finanța Proiectul „Organizațiile societății civile actionează pentru servicii sociale mai bune”, finanțat de Uniunea Europeană, implementat de Fundația Soros -Moldova în parteneriat cu Asociația Keystone Moldova și AO Institutum Virtutes Civilis. Perioada de implementare a proiectului: 1 februarie 2021 – 31 iulie 2024