Soros Foundation Moldova (FSM)

Sănătate și mediu

 Managementul necorespunzător al deșeurilor din sănătate și a medicamentelor expirate sau ne-utilizate din gospodării pot avea repercusiuni grave asupra sănătății publice și a mediului. Legislația recentă a UE în domeniul farmacovigilenței recunoaște că poluarea apelor și a solurilor cu reziduuri farmaceutice este o problemă de mediu emergentă. Conform OMS, deșeurile medicale prezintă un risc mai mare de a provoca/propaga infecții, și un impact semnificativ asupra mediului în comparație cu alte tipuri de deșeuri.Acest lucru este acum amplificat de efectele negative ale epidemiei COVID-19 asupra mediului, cauzate de utilizarea sporită a echipamentelor individuale de protecție de către profesioniștii din domeniul medical și populația generală.
Pe parcursul anului 2021, Fundația va oferi suport pentru identificarea și evaluarea nevoilor privind utilizarea deșeurilor medicale și a produselor pentru protecție individuală în contextul pandemiei COVID -19.
În 2021, Fundația va susține eforturile pentru crearea cadrului regulatoriu privind utilizarea responsabilă a medicamentelor de către utilizatorii finali.