Soros Foundation Moldova (FSM)

Promovarea activității Poliției bazată pe drepturile omului

În anul 2020 Departamentul Justiție și Drepturile Omului va continua implementarea proiectului “Promovarea activității poliției bazată pe drepturile omului în Moldova”, finanțată de Uniunea Europeană pentru o perioada de 3 ani. Proiectul contribuie la asigurarea unui echilibru între standardele internaționale de drepturile omului și necesitatea asigurării ordinii și securității publice. Activitățile care urmează a fi realizate au drept scop înserarea practicilor privind drepturile omului în rutina zilnică a poliției. Proiectul urmărește stabilirea unei cooperări strânse între societatea civilă și poliție, prin promovarea și susținerea inițiativelor de monitorizare a activității polițienești din partea societății civile. În acest scop poliția și societatea civilă vor fi ajutate să îmbunătățească mecanismele de colectare de date și utilizarea lor în campanii de advocacy naționale și internaționale.

În anul 2020, vor fi implementate un șir de activități, printre care:
• Revizuirea cadrului normativ instituțional al Inspectoratului General al Poliției (IGP) privind reținerea și lansarea noilor Proceduri Standard de Operare privind mecanismul de asigurare a asistenței medicale și accesului la traducător și interpret persoanelor reținute.
• Elaborarea metodologiei de instruire interactivă pentru ofițerii de poliție privind respectarea drepturilor și garanțiilor procesuale ale persoanei reținute și aflate în custodia statului.
• Desfășurarea a 5 sesiuni de instruire pentru 100 de ofițeri de poliție în baza metodologiei de instruire și a Procedurilor Standard de Operare.
• Organizarea unei conferințe naționale pentru prezentarea foii de parcurs și a recomandărilor evaluării de necesități privind interacțiunea dintre ofițeri de urmărire penală și procurori, precum și impactul acestei interacțiuni asupra drepturilor omului la etapa reținerii.
• Lansarea Ghidului succint de Drepturile Omului pentru Poliție
• Inițierea Studiului/Sondajului de opinie privind victimizarea și încrederea publică..