Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

Misiunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.
 

Sănătate publică

 

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Guvernare şi Democraţie nr. 2, 2008

Partidele şi democratizarea Republicii Moldova. Igor Boţan

Introducere
Specifi cul electoratului moldovenesc
Proiecţia specifi cului electoratului asupra partidelor
Impactul alternanţei schimbării cu stabilizarea asupra evoluţiei partidelor
Impactul legislaţiei privind partidele şi alegerile asupra pluripartitismului
Concluzii