Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

 
Misiunea departamentului: de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Guvernare şi Democraţie nr. 1(3), 2009

Listele comune de candidaţi. Igor Boţan

Prezumţia vinovăţiei. Igor Boţan

Mitul despre pericolul românesc. Igor Boţan

Nici schimbare, nici stabilitate. Igor Boţan

Aspecte privind incompatibilitatea funcţiilor de şef al statului şi preşedinte al Parlamentului. Vitali Catană

Economia Moldovei şi FMI. Iurie Gotişan

Industria vinicolă de altă dată. Iurie Gotişan