Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

 
Misiunea departamentului: de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Ordonanţa de protecţie. Raport de evaluare a implementării prevederilor Legii 45 cu privire la ordonanţa de protecţie în RM în perioada 2008-2011

 

Prezentul raport analizează cadrul legal şi instituţional de emitere şi aplicare a ordonanţelor de protecţie pentru victimele violenţei în familie;gradul de cunoaştere de către organele de resort şi victimele violenţei în familie a prevederilor Legii 45 ce ţin de ordonanţa de protecţie, precum şi a competenţelor organelor de resort în acest domeniu; gradul de implementare de către organele de resort a prevederilor Legii 45 ce ţin de ordonanţa de protecţie şi problemele şi dificultăţile în implementarea Legii 45, în particular a prevederilor cu referire la ordonanţa de protecţie.