Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

 
Misiunea departamentului: de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Evaluarea implementării Planului de Acțiuni pentru o Guvernare Deschisă în anul 2012

 Rapoartele de evaluare a procesului de implementare a Planului de Acțiuni pentru o Guvernare Deschisă în anul 2012, elaborate în cadrul proiectului „Guvernare deschisă pentru o societate informată și activă”, implementat de Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT şi Centrul de Jurnalism Independent (CJI), la inițiativa și cu suportul financiar al Fundației Soros-Moldova, Programul Buna Guvernare.