Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

 
Misiunea departamentului: de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Publicaţii

  • Listele comune de candidaţi. Igor Boţan Prezumţia vinovăţiei. Igor Boţan Mitul despre pericolul românesc. Igor Boţan Nici schimbare, nici stabilitate. Igor Boţan Aspecte privind incompatibilitatea funcţiilor de şef al statului şi preşedinte al Parlamentului. Vitali Catană Economia Moldovei şi FMI. Iurie Gotişan Industria vinicolă de altă dată. Iurie Gotişan ... Detalii
  • Partidele şi democratizarea Republicii Moldova. Igor Boţan Introducere Specifi cul electoratului moldovenesc Proiecţia specifi cului electoratului asupra partidelor Impactul alternanţei schimbării cu stabilizarea asupra evoluţiei partidelor Impactul legislaţiei privind partidele şi alegerile asupra pluripartitismului Concluzii... Detalii
  • Partidele şi alegerile Reformatarea eşichierului politic Impactul Acordului de facilitare a vizelor Planul de Acţiuni UE – Moldova: doi paşi înainte, un pas înapoi Ce va urma după Planul de Acţiuni? Cum percep cetăţenii realităţile? Pericolul reglementării conjuncturale... Detalii
  • Agenda de Integrare Europeană pentru anul 2009. Elena Prohniţchi Parteneriatul Estic – oportunitate sau barieră pentru integrarea europeană? Oleg Cristal Moldova şi "pachetul Balcanilor de Vest". Oleg Cristal Evoluţiile din prima jumătate a anului 2009 privind reglementarea transnistreană. Igor Boţan ... Detalii