Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.

Justiție și Drepturile Omului

Misiunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

Departamentul Justiție și Drepturile Omului își desfășoară activitatea în trei domenii cruciale pentru realizarea misiunii sale: Abilitarea Juridică, Drepturile Omului și Justiție Penală. 

Sănătate publică

Misiunea departamentului - de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Departamentul oferă susținere și pentru promovarea bunei guvernări în sistemul de sănătate, prin monitorizarea/evaluarea independentă şi neutră a politicilor publice din domeniul sănătăţii şi a serviciilor de sănătate. 

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societăţii deschise, participatorii şi pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituţiilor mass-media din R. Moldova a standardelor democratice de libertate şi independenţă editorială, diversitate şi pluralism, pentru susţinerea democraţiei şi consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Publicaţii

  • 22 Septembrie 2010
    Agenda de Integrare Europeană pentru anul 2009. Elena Prohniţchi Parteneriatul Estic – oportunitate sau barieră pentru integrarea europeană? Oleg Cristal Moldova şi "pachetul Balcanilor de Vest". Oleg Cristal Evoluţiile din prima jumătate a anului 2009 privind reglementarea transnistreană. Igor Boţan ... Detalii
  • 22 Septembrie 2010
    Partidele şi alegerile Reformatarea eşichierului politic Impactul Acordului de facilitare a vizelor Planul de Acţiuni UE – Moldova: doi paşi înainte, un pas înapoi Ce va urma după Planul de Acţiuni? Cum percep cetăţenii realităţile? Pericolul reglementării conjuncturale... Detalii