Soros Foundation Moldova (FSM)

Reducerea limitărilor abuzive ale Drepturilor Omului

 Radicalizarea discursului public, creșterea cazurilor de discurs instigator la discriminare și ură, în special în perioada campaniilor electorale, reprezintă o amenințare la adresa valorilor societății deschise. Impunitatea discursurilor publice care incită la discriminare și ură, atrage după sine mai multe consecințe, inclusiv, contribuie direct la creșterea nivelului de intoleranță și respingere a tuturor grupurilor sociale ”diferite” de majoritate.

În perioada 2018-2019, Asociația Promo-LEX a monitorizat manifestarea discursului instigator la ură în spațiul public, inclusiv în campaniile electorale. Potrivit autorilor cercetării, discursul de ură se manifestă în mare parte în context politic și religios, dar și în alte domenii sociale, iar politicienii sunt actorii din spațiul public care utilizează și profită cel mai des de acest tip de discurs. Dinamica identificării cazurilor de discurs de ură este în creștere. Dacă raportul de monitorizare din 2018 anunța o statistică medie de 2 cazuri noi de discurs de ură pe zi, atunci raportul de monitorizare din 2019, pentru prima perioadă anunță o medie de 3.5 cazuri noi pe zi, iar raportul pentru a doua perioadă din 2019 arată o creștere medie a cazurilor noi la 4.2 pe zi. Cele mai frecvente criterii protejate care stau la baza discursului de ură și instigării la discriminare în spațiul public și în mass-media din Republica Moldova sunt: sexul/genul, apartenența politică, dizabilitatea, originea etnică și orientarea sexuală.

Tendințele manifestării discursului de ură sunt grave și demonstrează că utilizarea diferitor forme de intoleranță se amplifică în Republica Moldova, devenind un instrument eficient de manipulare și de creare a problemelor și pericolelor false.

În acest context, în ultimii 4 ani, Departamentul Justiție și Drepturile Omului al Fundației Soros-Moldova a susținut eforturile societății civile de a cerceta fenomenul, a identifica soluții viabile pentru reducerea discursului de ură și a promova un discurs public curat.

În anul 2020, Departamentul Justiție și Drepturile Omului va continua colaborarea cu organizațiile neguvernamentale care își vor concentra atenția pe contracararea încercărilor sistemice de instigare la ură și discriminare prin monitorizare, litigare și advocacy. De asemenea, organizația va crea și instrui noi generații de activiști de drepturile omului și va organiza campanii de conștientizare publică a discursului instigator la discriminare și ură.