Soros Foundation Moldova (FSM)

Sprijinirea jurnalismului de investigație

Jurnalismul de investigație va constitui, în continuare, un instrument important pentru a combate corupția la nivel înalt.

Activități pentru 2021:

FSM va sprijini în continuare ONG-le dedicate investigațiilor jurnalistice pentru:

• a explora cele mai eficiente căi de investigare a problemelor și faptelor de complexitate sporită

• a elabora, în baza rezultatelor investigației, a unor formate jurnalistice accesible pentru audiență (formate alternative de prezentare a informației, instrumentar video, audio, multimedia etc.) 

• a asigura diseminarea eficientă a rezultatelor investigațiilor pe platformele sociale