Soros Foundation Moldova (FSM)

Suport pentru soluționarea problemelor prioritare ale domeniului mass-media

 

Proiectul urmărește îmbunătățirea cadrului legislativ și normativ pentru consolidarea independenței presei și crearea condițiilor de dezvoltare durabilă a mass-mediei. 

Proiectul va fi implementat de Asociația Presei Independente (API) care va implica în activitățile proiectului și experți de la alte organizații neguvernamentale active din Republica Moldova - Asociația Presei Electronice (APEL), Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI), experți de la alte organizații din țară și de peste hotare. 

Activități pentru 2020:

• Constituirea și coordonarea grupurilor de experți pentru asistență în îmbunătățirea cadrului de activitate a mass-mediei din R. Moldova

• Elaborarea soluțiilor legislative și normative pentru problemele prioritare ale domeniului mass-media

• Asigurarea procesului de consultare a soluțiilor legislative și normative identificate și promovarea acestora

• Monitorizarea procesului de adoptare și implementare a soluțiilor legislative și normative propuse de experți