Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

 
Misiunea departamentului: de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Concurs de selectare a unui expert/grup de experţi sau a unei organizaţii pentru elaborarea studiului "Potenţialul de dezvoltare al pieţei de capital din Republica Moldova"

Programul Iniţiative Europene al Fundaţiei Soros-Moldova, anunţă angajarea prin concurs a unui expert/grup de experţi sau a unei organizaţii pentru elaborarea a studiului "Potenţialul de dezvoltare al pieței de capital din Republica Moldova în contextul negocierii viitorului Acord de liber schimb între Republica Moldova şi Uniunea Europeană"

Detalii sunt oferite în termenii de referinţă care pot fi accesaţi mai jos.

Obiectivul general este evaluarea impactului încheierii Acordului de liber schimb aprofundat și comprehensiv între Uniunea Europeană şi Republica Moldova asupra pieţii de capital din Moldova.

Cerinţe faţă de aplicant:

  • studii superioare în domeniul studiilor europene, relaţiilor internaţionale, ştiinţelor economice şi sociale, sau alte domenii relevante;
  • experienţă relevantă în elaborarea studiilor analitice în domenii legate de comerţul internaţional pentru servicii şi relaţii economice internaţionale, procesul de integrare europeană, politici europene în domeniul pieţei de capital, inclusiv acorduri de liber schimb cu alte ţări;
  • cunoaşterea domeniului de politici publice, piața de capital şi integrare europeană a Republicii Moldova;
  • participarea unui expert străin, partener al organizaţiei/expertului local constituie un avantaj.

Abilităţi:

  • abilităţi profunde de analiză şi sistematizare
  • abilităţi excelente de auto-organizare
  • abilităţi bune de comunicare
  • abilităţi de scriere a studiilor analitice
  • responsabilitate, creativitate, flexibilitate

Oferta tehnică şi financiară va fi prezentată în limba română sau engleză, până la data de 30 septembrie 2010, ora 17:00 în format tipărit în plicuri separate sigilate la următoarea adresă: Fundaţia Soros-Moldova, Chişinău, MD-2001, str. Bulgară 32, pe numele dnei Elena Vacarciuc, cu menţiunea denumirii complete a studiului.

Pentru informaţii suplimentare: tel: 270031, 270232, 274480, fax 270507, Olga Crivoliubic, Directorul Programul Iniţiative Europene, ocrivoliubic@soros.md.

TERMENI DE REFERINŢĂ