Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

 
Misiunea departamentului: de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

RECRUTAREA UNUI CONSULTANT/REDACTOR ÎN CADRUL PROGRAMULUI SĂNĂTATE PUBLICĂ / REDUCEREA RISCURILOR

4 iulie 2011

În cadrul proiectelor: „Activităţi comunitare în teren pentru grupurile vulnerabile 2010-2012”, Acord de finanţare H/SR/002_F2 din 18.01.2010 şi “Îngrijire şi suport pentru persoanele cu HIV” Acord de finanţare 01-SR-H/R8/2010 din 21.01.2010, implementate în cadrul Programului Sănătate Publică, Subprogramul Reducerea Riscurilor şi finanţate din Granturile Fondului Global de Combatere a HIV/SIDA, TB şi Malariei: MOL-S10-G07-H şi MOL-809-G06-H este planificată editarea materialelor informaţionale pentru grupurile ţintă.

 

În acest scop, Fundaţia Soros-Moldova anunţă colectarea Scrisorilor de Intenţie pentru recrutarea unui Consultant/Redactor de materiale informaţionale (publicaţii).  

Cerinţele faţă de Consultant, condiţiile de participare şi formularul CV-ului pot fi găsite la următoarele linkuri:                    

 

Cerere_Scrisoare de Intentie_Consultant redactor;

Anexa 1_Model de Curriculum Vitae;

Anexa 2_Termeni de Referinta_Consultant redactor

 

 

Data limită de depunere a Scrisorilor de Intenţie: 12 iulie 2011, ora 13.00.

 

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la:

Persoana de contact: Ala Cojocari

Programul Sănătate Publică/Reducerea Riscurilor/

Fundaţia Soros-Moldova

Str. Bulgară, 32, MD-2001 Chişinău, Moldova

TEL: (373 22) 27 00 31; FAX: (373 22) 27 05 07

E-mail: acojocari@soros.md