Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

 
Misiunea departamentului: de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Consultant pentru elaborarea standardelor de calitate pentru serviciile din cadrul Centrelor Regionale Comunitare

Recrutarea unui Consultant pentru elaborarea standardelor minime de calitate pentru serviciile oferite în cadrul Centrelor Regionale Comunitare pentru asistenţa şi protecţia persoanelor care trăiesc cu HIV

 

03 august 2011 

 

În cadrul proiectului „Îngrijire şi suport pentru persoanele cu HIV/SIDA”, Acord de sub-grant nr. 01-SR-H/R8/2010 din 21 ianuarie 2010, încheiat între Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate şi Fundaţia Soros-Moldova şi finanţat din sursele grantului Fondului Global de Combatere SIDA, Tuberculozei şi Malariei MOL-809-G06-H, urmează a fi elaborate standardele minime de calitate pentru serviciile oferite în cadrul Centrelor Regionale Comunitare pentru asistenţa şi protecţia persoanelor care trăiesc cu HIV.

În acest scop, Fundaţia Soros-Moldova anunţă concurs pentru recrutarea unui Consultant pentru elaborarea standardelor minime de calitate pentru serviciile oferite în cadrul Centrelor Regionale Comunitare pentru asistenţa şi protecţia persoanelor care trăiesc cu HIV.

Termenii de referinţă, condiţiile şi formularul de participare sînt anexate mai jos.

Data limită de depunere a scrisorilor de intenţii: 24 august 2011, ora 14.00.

 

Informaţia suplimentară poate fi obţinută începând cu 22 august 2011:

Persoane de contact: Angelica Bordeianu, Ala Cojocari

Programul Sănătate Publică/Reducerea Riscurilor/

Fundaţia Soros-Moldova

Str. Bulgară, 32, MD-2001 Chişinău, Moldova

TEL: (373 22) 27 00 31; FAX: (373 22) 27 05 07

E-mail: abordeianu@soros.md