Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

 
Misiunea departamentului: de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Angajarea unui consultant pentru elaborarea Regulamentului de achiziţie a imobilelor

ANUNŢ

Fundaţia Soros-Moldova şi Open Society Mental Health Initiative din sursele financiare primite din cadrul „Fondului de urgenţă”, creat de George Soros pentru atenuarea crizei economice mondiale în Europa Centrală, de Est, Sud-Est şi Asia Centrală susține implementarea Programului „Comunitate Incluzivă – Moldova” implementat de Keystone Human Services International Moldova Association (KHSIMA) în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei (MMPSF). În cadrul proiectului vor fi achiziţionate un şir de imobile. În acest sens, se impune necesitatea de a elabora un Regulament de achiziție a imobilelor care va include metodologia de identificare, evaluare, selectare şi procurare a imobilelor pentru crearea serviciilor sociale.

În acest scop, Fundaţia Soros-Moldova şi MHI OSF Budapesta, anunţă colectarea Scrisorilor de Intenţie pentru angajarea unui Consultant în elaborarea regulamentului de achiziţie a imobilelor pentru serviciile sociale: Casă comunitară şi Locuinţă protejată.

La concurs pot participa atît persoane fizice, cît şi juridice, care prezintă dosarul complet de participare.

Pentru persoanele fizice dosarul trebuie să conţină următoarele:

 • Copia buletinului de identitate
 • Curriculum Vitae
 • Copia diplomei(lor)
 • Copia licenţei de activitate
 • Scrisori de recomandare (care vor conţine şi datele de contact)
 • Oferta financiară brută (inclusiv toate taxele aferente)

Pentru persoanele juridice dosarul trebuie să conţină următoarele:

 • Copia certificatului de înregistrare
 • Copia licenţei de activitate
 • CV organizaţiei
 • CV expertului/experţilor delegaţi pentru a îndeplini serviciile solicitate
 • Oferta financiară brută (inclusiv toate taxele aferente)

Cerinţele faţă de Consultant şi condiţiile de participare pot fi găsite la următorul link:

Anexa 1_Termeni de Referinta_Consultant

Data limită de depunere a Scrisorilor de Intenţie: 5 iunie 2012, ora 17.00.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la Victoria Condrat, Program Sănătate Publică, Fundaţia Soros-Moldova
Str. Bulgară, 32, MD-2001 Chişinău, Moldova
TEL: (373 22) 27 00 31 ; FAX: (373 22) 27 05 07
E-mail: foundation@soros.md

Doar persoanele/compania care vor fi preselectate vor fi contactate.