Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

 
Misiunea departamentului: de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Recrutarea unui Consultant pentru revizuirea şi elaborarea/actualizarea programului şi modulului de instruire a jurnaliştilor în domeniul HIV/SIDA în universităţile din Republica Moldova

În cadrul proiectului „Îngrijire şi suport pentru persoanele cu HIV/SIDA”, Acord de finanţare. 01-SR-H/SSF/2010 din 10.02.2012 (MOL-809-G06-H), încheiat între Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate şi Fundaţia Soros-Moldova şi finanţat din sursele grantului Fondului Global de Combatere SIDA, Tuberculozei şi Malariei, urmează a fi revizuite şi elaborate/actualizate programul şi modulul de instruire a jurnaliştilor în domeniul HIV/SIDA în universităţile din Republica Moldova.

În acest scop, Fundaţia Soros-Moldova relansează concursul pentru recrutarea unui Consultant pentru revizuirea şi elaborarea/actualizarea programului şi modulului de instruire a jurnaliştilor în domeniul HIV/SIDA în universităţile din Republica Moldova.

Termenii de referinţă şi condiţiile de participare pot fi accesate AICI.

Formularul de participare poate fi accesat AICI.

Data limită de depunere a scrisorilor de intenţii: 16 iulie 2012, ora 14.00.

Informaţia suplimentară poate fi obţinută de la:
Angelica Bordeianu,
Programul Sănătate Publică/Reducerea Riscurilor/
Fundaţia Soros-Moldova
Str. Bulgară, 32, MD-2001 Chişinău, Moldova
TEL: (373 22) 27 00 31; FAX: (373 22) 27 05 07
E-mail: abordeianu@soros.md