Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

 
Misiunea departamentului: de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Servicii de traducere simultană română-engleză în cadrul Programului Sănătate Publică

30 august 2012
Fundaţia Soros-Moldova / Programul Sănătate Publică anunţă concurs pentru angajarea unui translator pentru  traducere simultană (rom/eng). Translatorul umează să presteze servicii de traducere simultană în cadrul seminarelor “What is a Business?” (perioada 25-26 septembrie 2012), “Basic Business Skills” (01-05 octombrie 2012) organizate de Keystone Human Services International Moldova Association cu suportul Open Society Mental Health Initiative.
Cerinţe de calificare:
-          Cunoştinţe avansate de limbă engleză şi română ;
-          Experienţă de traducere simultană;
-          Cunoaşterea terminologiei de afaceri;
-          Disponibilitate pentru perioada 25-26 septembrie 2012, 01-05 octombrie 2012.
 
Dosarele de participare în concurs vor include:
·         CV-ul
·         oferta financiară (care va include preţul net pentru 1 zi (8 ore) de traducere simultană)
Persoanele interesate vor prezenta dosarele până la 10 septembrie 2012 prin poşta electronică la adresa vcondrat@soros.md sau la sediul Fundaţiei Soros-Moldova (Chişinău, str. Bulgară 32), cu menţiunea "Concurs selectare translator pentru traducere simultană".
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la Victoria Condrat, Program Sănătate Publică, Fundaţia Soros-Moldova
Str. Bulgară, 32, MD-2001 Chişinău, Moldova
TEL: (373 22) 27 00 31 ; FAX: (373 22) 27 05 07
E-mail: vcondrat@soros.md
Doar persoanele care vor fi preselectate vor fi contactate.