Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

 
Misiunea departamentului: de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Concurs de selectare a trainerilor specializați în new media

06 septembrie 2012
Fundația Soros-Moldova/ Programul Sănătate Publică anunță concurs de selectare a trainerilor pentru un seminar de 2 zile cu tematica "New Media: Curs de inițiere". Seminarul va fi organizat în luna octombrie 2012 (data exactă urmează a fi stabilită de comun cu trainerul/ii care vor fi contractaţi). Scopul seminarului este de a instrui reprezentanții ONG-urilor care beneficiază de granturi în cadrul Programului Sănătate Publică în utilizarea resurselor new media. La concurs pot participa atât persoane fizice, cât și juridice.
Criterii solicitate:
-      Studii superioare în domeniile relevante (tehnologii informaţionale/ social/ economic/ sociologie/ psihologie, etc.);
-      Cunoașterea limbii române;
-      Experiență în desfășurarea trainingurilor în domeniul new media;
-      Experienţă de lucru cu organizaţii neguvernamentale;
-      Capacităţi şi abilităţi practice de predare;
-      Abilităţi excelente de interacțiune, comunicare și prezentare în public.
Responsabilităţi:
-      Elaborarea modulelor şi a agendei seminarului;
-      Elaborarea  suportului de curs în format electronic pentru module, în conformitate cu specificul tematicii şi cu necesitățile grupului-țintă;
-      Susţinerea de activităţi de predare, folosind metode activ-participative pentru tematica new media; 
-      Evaluarea pre- şi post-instruire a participanţilor;
-      Scrierea unui raport final asupra seminarului desfăşurat.
 
Dosarele de participare în concurs vor include:
-      CV-ul;
-      Draft-ul agendei seminarului;
-      Propunerea financiară (în USD);
-      Numele şi datele de contact a două persoane de referinţă.
Data limită de depunere a dosarelor: 14 septembrie 2012, ora 16.00.
Persoanele interesate vor prezenta dosarele prin poşta electronică la adresa foundation@soros.md sau la sediul Fundaţiei Soros-Moldova (Chişinău, str. Bulgară 32), cu menţiunea "Concurs selectare traineri/Programul Sănătate Publică".
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la Victoria Condrat, Programul Sănătate Publică, Fundaţia Soros-Moldova. Date de contact:
TEL: (373 22) 27 00 31 ; FAX: (373 22) 27 05 07
E-mail: 
vcondrat@soros.md
Doar persoanele preselectate vor fi contactate.