Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

 
Misiunea departamentului: de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Achiziţie cutii cu alarmă pentru medicamente

Fundaţia Soros-Moldova, Programul Sănătate Publică/Subprogramul Reducerea Riscurilor anunţă lansarea concursului ofertelor de preţuri pentru achiziţia cutiilor cu alarmă pentru medicamente. Achiziţia se va desfăşura în cadrul proiectului „Îngrijire şi suport pentru persoanele cu HIV/SIDA”, Acord de sub-grant nr. 01-SR-H/SSF/2010 din 10 februarie 2012, finanţat din sursele grantului primit de la Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei nr. MOL-809-G06-H, Runda 8.

Cerinţele faţă de produsele solicitate şi condiţiile de participare pot fi găsite la următoarele linkuri:

Cerere oferte_2012-HR-GFATM-R8-02;
Anexa 1_Cerere oferte_2012-HR-GFATM-R8-02

Data limită de depunere a ofertelor de preţuri: 19 octombrie 2012, ora 13.00.