Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

 
Misiunea departamentului: de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Elaborarea ghidului de îngrijire a copiilor HIV infectaţi în Republica Moldova

În cadrul proiectului „Îngrijire şi suport pentru persoanele cu HIV/SIDA”, Acord de sub-grant nr. 01-SR-H/SSF/2010 din 10.02.2011, încheiat între Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate şi Fundaţia Soros-Moldova şi finanţat din sursele grantului Fondului Global de Combatere SIDA, Tuberculozei şi Malariei MOL-809-G06-H, urmează a fi elaborat Ghidul de îngrijire a copiilor HIV infectaţi din Republica Moldova.
În acest scop, Fundaţia Soros-Moldova anunţă concurs pentru recrutarea unui grup de Consultanţi pentru elaborarea Ghidului de îngrijire a copiilor HIV infectaţi în Republica Moldova.

Termenii de referinţă, condiţiile şi formularul de participare pot fi găsite la următoarele linkuri:

Cerere pentru depunerea scrisorii de intentie_GIC
Anexa A_Termeni de referinta_GIC
Anexa B_Model CV_GIC

Data limită de depunere a scrisorilor de intenţii: 25 octombrie 2012, ora 14.00.

Informaţia suplimentară poate fi obţinută:
Persoana de contact: Angelica Bordeianu
Programul Sănătate Publică/Reducerea Riscurilor/
Fundaţia Soros-Moldova
Str. Bulgară, 32, MD-2001 Chişinău, Moldova
TEL: (373 22) 27 00 31; FAX: (373 22) 27 05 07
E-mail: abordeianu@soros.md