Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

 
Misiunea departamentului: de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Colectare de oferte pentru deservire seminare

În cadrul proiectelor „Îngrijire şi suport pentru persoanele cu HIV/SIDA”, Acord de sub-grant nr. 01-SR-H/SSF/2010 din 10 februarie 2012; „Sporirea rolului pacientului şi comunităţii în controlul tuberculozei în Moldova”, Acord de sub-grant nr. 02-SR-T/SSF/2010 din 15 noiembrie 2010, încheiate între Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate (Centrul PAS) şi Fundaţia Soros-Moldova şi finanţate din sursele granturilor primite de la Fondul Global de Combatere SIDA, Tuberculozei şi Malariei MOL-809-G06-H şi MOL-809-G05-T; şi proiectele operaţionale din cadrul Programului Sănătate Publică în parteneriat cu Iniţiativele în Media şi Sănătate ale Open Society Foundations, pentru anul 2012 sunt planificate activităţi de instruire pentru diferite categorii de beneficiari.
În scopul organizării şi desfăşurării acestor activităţi, Fundaţia Soros-Moldova anunţă colectarea ofertelor de preţuri pentru procurarea serviciilor de deservire a participanţilor, care include: cazare participanţi, alimentare participanţi şi chirie sală pentru instruire.

Cerinţele faţă de serviciile solicitate şi condiţiile de participare pot fi găsite în documentele ataşate:

Cerere Oferte_2012-HR-GFATM-T01;
Anexa 1_Cerere Oferte_2012-HR-GFATM-T01

Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexa 1, va fi adresată şi trimisă la:

Adresa: Fundaţia Soros-Moldova
Str. Bulgară, 32, MD-2001 Chişinău, Republica Moldova
Telefon/Fax: (373 22) 27 00 31; Fax: (373 22) 27 05 07
Persoana de contact: Ala Cojocari

Data limită de depunere a ofertelor de preţuri: 30 octombrie 2012, ora 14.00.