Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

 
Misiunea departamentului: de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Concurs de selectare a unei organizaţii specializate pentru elaborarea studiului „Evaluarea capacităţii de cercetare a instituţiilor de învăţământ superior din Republica Moldova”

Obiectivul general al studiului constă în evaluarea actualei stări de fapt referitoare la deținerea de către instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova a capacității de absorbție a resurselor alocate și de planificare și implementare adecvată și calitativă a proiectelor de cercetare, dezvoltare și inovare, precum și în formularea de previziuni și recomandări privind dezvoltarea acestei capacități.

Cerinţele faţă de organizațiile aplicante:
• Experienţa anterioară de cel puțin 3 ani în efectuarea cercetărilor în domeniul educaţiei.
• Experienţă anterioară în analiza datelor calitative şi elaborarea rapoartelor.
• Experţi de calificare înaltă cu cunoaștere profundă a sistemului educațional și experienţă în organizarea cercetărilor sociologice calitative, inclusiv:
• Experienţă relevantă în elaborarea studiilor analitice în domenii legate de reforma învățământului superior și a sistemului de cercetare, dezvoltare și inovare;
• Cunoașterea sistemului intern de învățământ superior, a sistemului de cercetare, dezvoltare și inovare din RM;
• Abilităţi demonstrate ale organizației de a administra un contract cu donatorii, abilităţi de a opera în limitele unui buget şi de a asigura performanţe de calitate.
• Participarea în echipă a unui expert străin constituie un avantaj.

Doritorii de a participa la concurs, vor imprima oferta tehnică şi financiară în limba română şi le vor prezenta până la data de 15 aprilie 2013, ora 17:00, în plicuri separate, sigilate, cu menţiunea denumirii complete a studiului. Ofertele se vor depune la adresa: Fundaţia Soros-Moldova, Chişinău, MD-2001, str. Bulgară 32, în atenţia doamnei Elena Vacarciuc.

Pentru informaţii suplimentare: tel: 270031, 270232, 274480, fax 270507, Olga Crivoliubic, Director de Program ocrivoliubic@soros.md
 

Termenii de referință se descarcă mai jos: