Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

 
Misiunea departamentului: de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Licitaţie deschisă privind selectarea unei companii (hotel în Chişinău)

 Licitaţie deschisă privind selectarea unei companii (hotel în Chişinău) care să presteze serviciile necesare pentru buna desfăşurare a Forumului Femeilor Lider din Comunităţile Rurale 2013 pe 15-16 octombrie.

24 iulie 2013

Cadrul general

Forumul Femeilor Lidere din Comunităţile Rurale 2013 urmează a fi desfăşurat în cadrul proiectului “Abilitarea femeilor din comunităţile rurale”, implementat de Programul Egalitate şi Participare Civică al Fundaţiei graţie suportului financiar al Guvernului Suediei, în parteneriat cu Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova „AGROinform”. Scopul proiectului constă în consolidarea bunei guvernări la nivel local prin împuternicirea femeilor din localităţile rurale întru participarea lor activă in procesele de luare a deciziilor si dezvoltare a comunităţilor din care fac parte sau locuiesc la moment.

Unul din rezultatele scontate la finele proiectului este ca femeile lider din zonele rurale să înveţe să comunice într-o reţea şi să promoveze avansarea femeilor în conducerea locală. Una din activităţi cheie care va contribui la atingerea acestui rezultat este Forumul Femeilor Lidere din Comunităţile Rurale.

În acest context, Fundaţia anunţă un concurs de selectare a unui local (hotel) care va oferi spaţiu de conferinţă şi alte condiţii necesare unei bune desfăşurări a Forumului preconizat pentru 2013.

Obiectivele Forumului Femeilor Lidere din Comunităţile Rurale 2013:

  • Sporirea vizibilităţii activităţilor femeilor lidere din comunităţile rurale din diferite domenii: politic, economic, social, etc.; ŞI promovarea politicilor ne-discriminatoare faţă de femei.;
  • Oferirea unei platforme de socializare şi de împărtăşire a bunelor practici pentru femeile participante la Forum şi sporirea accesului la informare;
  • Oferirea unei tribune pentru identificarea şi formularea unor soluţii concrete la câteva probleme actuale cu care se confruntă femeile din comunităţile rurale;

Forumul va avea loc pe 15-16 octombrie 2013.
(cazarea este asigurată pentru participante / participanţi în noaptea 15-16)

Termenul limită 5 august 2013, ora 17:00.

Ofertele se vor depune la recepţia Fundaţiei într-un plic sigilat la următoarea adresă str. Bulgară 32, Chişinău nr.32, municipiu Chişinău, MD-2001.

Ofertele vor fi deschise pe data de 6 august la ora 10:00, la sediul Fundaţiei Soros-Moldova (str. Bulgara nr.32).

Rezultatele privind rezultatul concursului vor fi anunţate pe data de 7 august 2013.

Pentru informaţii suplimentare: tel: 270031, 270232, 274480, fax 270507, Cristian Ciobanu – coordonator de proiect, cciobanu@soros.md.

Documente