Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

 
Misiunea departamentului: de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Fundatia Soros-Moldova, Programul Mass-Media, anunţă un concurs pentru angajarea unei companii specializate care va efectua o cercetare privitor la pluralismul mass-media în Republica Moldova.

Fundaţia Soros-Moldova, Programul Mass-Media, anunţă un concurs pentru angajarea unei companii specializate care va efectua o cercetare privitor la pluralismul mass-media în Republica Moldova. 

In sarcina companiei selectate va intra elaborarea metodologiei relevante pentru a stabili dacă mass-media în Republica Moldova este sau nu este pluralistă, precum şi efectuarea  cercetării empirice pentru evaluarea Pluralismului Extern, adică determinarea gradului de pluralism al mass-media din Moldova la nivel de sector al vieţii publice.

Părţile interesate vor depune ofertele în corespundere cu cerinţele stipulate în Termenii de referinţă. Ofertele tehnică şi financiară vor fi depuse la recepţia Fundaţiei Soros–Moldova, Programul Mass-media, str. Bulgară, 32, Chişinău, MD 2001, Republica Moldova, în două plicuri sigilate separate cu menţiunea "Concurs: Studiu Pluralism Mass-Media". Termenul limită de depunere a ofertelor: 27 septembrie 2013, ora 16.00.