Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

 
Misiunea departamentului: de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Procurare echipament

Data: 25 noiembrie 2013

Fundaţia Soros-Moldova solicită oferte pentru procurare echipament.
 
Cerinţele faţă de produsele solicitate şi condiţiile de participare pot fi găsite aici.

Termenul-limita de prezentare a ofertelor: 2 decembrie 2013, ora 12:00

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la Fundaţia Soros-Moldova.
Persoane de contact: Victor Andronic, Dumitru Chitoroagă.

Tel.: 022 27-00-31, 27-02-32, Fax.022 27-05-07
E-mail: vandronic@soros.md, dchitoroaga@soros.md