Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

 
Misiunea departamentului: de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Licitație deschisă privind selectarea unei EDITURI pentru publicarea cărții „Drept Penal European”

23 ianuarie 2014

Anunţ valabil până la 30 ianuarie 2014

Generalităţi:

Fundaţia Soros-Moldova (FSM) anunţă licitație deschisă pentru selectarea unei edituri pentru publicarea cărții „Drept Penal European” (traducere din engleză, European Criminal Law. An Integrative Approach, André Klip, Intersentia, 2012, ed. a 2-a). Procedura de atribuire a contractului de editare este organizată în cadrul proiectului „Asigurarea respectării drepturilor omului la aplicarea arestului preventiv în Moldova”.

Parametri tehnici:

  • Format: 70x100/16 
  • Tiraj: 500 exemplare 
  • Interior: 1+1, hârtie offset 70 gr./mp 
  • Coperta: carton 2,3 mm, plastifiere mată, 2+0, culoare specială (bronz), panglică 330 mm 
  • Volum: 640 pag. (aprox. 1 600 000 de caractere cu spații)

Pe lângă publicarea propriu-zisă, editura urmează să asigure redactarea în limba română, corectura și machetarea grafică a cărții.

Notă: Cartea urmează să fie tipărită în aceeaşi ţinută grafică ca şi originalul în varianta engleză. Fundaţia Soros-Moldova este deţinătoare a drepturilor de publicare. La sediul SFM, sunt disponibile pentru examinare cartea în original (varianta engleză) și textul tradus în limba română. Coperta cărții poate fi vizualizată aici.

Condiţii de participare:

Pentru a participa în cadrul concursului, EDITURILE vor depune la recepţia Fundaţiei Soros-Moldova, str. Bulgară nr.32, în atenţia directorului financiar al Fundaţiei, dna Elena VACARCIUC, ofertele într-un plic sigilat, care va conţine oferta de preţ în MDL, parametrii tehnici şi termenul de executare a comenzii. Termenul limită de prezentare a ofertelor este 30 ianuarie 2014, ora 13.00.

Pentru informaţii suplimentare: Marina Cogălniceanu, coordonator de proiect, tel: 022-270031; 069082290; fax: 022-270507; e-mail: mcogalniceanu@soros.md