Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

 
Misiunea departamentului: de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Anunț pentru selectarea unui grup de formatori sau a unei companii/organizație care să presteze servicii de instruire în domeniul Liderismului Politic

08.04.2014
În perioada mai – august 2014, Programul Egalitate și Participare Civică va desfășura două programe de instruiri pre-electorale – „Program de Liderism Politic” – pentru un grup de 50 de femei din mediul rural, care intenționează să candideze în cadrul alegerilor locale din 2015.
Obiectivul concursului: selectarea unui grup de formatori sau a unei companii/organizație care să presteze servicii de instruire pentru două grupuri de femei din mediul rural (câte 25 de persoane per grup) în domeniul Liderismului Politic, în cadrul a două programe de instruire a câte trei module fiecare.
Fiecare program de instruire are ca obiectiv pregătirea grupului de participante pentru următoarele abilități:

 • Să obțină deprinderi de a organiza și coordona desfășurarea unei campanii electorale în comunitățile rurale din Republica Moldova (grassroots campaigns)
 • Să poată organiza pregătirile necesare până la inițierea campaniei electorale propriu-zise
 • Să poată organiza și desfășura activități de marketing politic (de exemplu: stabilirea temelor campaniei politice, folosirea literaturii de campanie, organizarea evenimentelor publice la nivel de comunitate pentru creșterea vizibilității etc.)
 • Să cunoască conceptul de liderism politic și specificul liderismului feminin, sensibil la dimensiunea de gen; să poată identifica și îmbunătăți stilul propriu de conducere precum și abilitățile de lucru în echipă; să-și dezvolte competențele de lidere în comunitate.
 • Să poată organiza activități de colectare de fonduri pentru susținerea financiară a campaniei electorale.

Responsabilitățile grupului de formatori sau a organizației/companiei:

 1. Delegarea unei persoane responsabile de coordonarea programelor de instruire, inclusiv de menținerea comunicării cu Fundația.
 2. În colaborare cu echipa Fundației, va participa la stabilirea criteriilor de selectare a participantelor, va elabora formularul de aplicare, va fi implicat/implicată în procesul de selectare a participantelor.
 3. Evaluarea nivelului de cunoștințe și a necesităților de instruire a grupului de participante pentru a optimiza structura și conținutul programului;
 4. Ajustarea obiectivelor de învățare, a agendei de instruire și metodelor de predare, în funcție de rezultatele evaluării necesităților de instruire a participantelor.
 5. Pregătirea unui suport de curs și/sau a unei colecții de materiale în domeniu, pentru a fi utilizate de grupul de participante în timpul instruirii, precum și după;
 6. Transmiterea informației primare (agenda și alte materiale) grupului de participante până la începerea primului modul;
 7. Livrarea celor șase module și asigurarea bunei desfășurări a procesului de instruire per ansamblu (minim doi formatori per zi);
 8. Oferirea asistenței tehnice între module, după necesitate, pentru ca beneficiarele să poată realiza sarcinile practice, menite să consolideze cunoștințele acumulate.
 9. Elaborarea unui raport de activitate pentru fiecare modul de instruire.
 10. Asistarea participantelor în dezvoltarea unui plan de acțiuni pe termen de 6 luni, care să fie implementat după finalizarea programului de instruire, în scopul aplicării cunoștințelor acumulate.

Perioada de executare a contractului: 10 mai – 18 august 2014
Mai multe detalii sunt disponibile în termenii de referință.
Dosarul aplicantului: Pentru participarea la concurs, este necesară prezentarea dosarului, care va include oferta tehnică și financiară. Va fi prezentată o singură ofertă tehnică și financiară.
Termenul limită de prezentare a dosarului: 18 aprilie 2014, ora 12.00.

Pentru informații suplimentare: tel: 270031, 270232, 274480, fax 270507, Natalia Camburian – coordonatoarea proiectului ”Abilitarea Femeilor din Comunitățile Rurale”, implementat în cadrul Programului Egalitate și Participare Civică: ncamburian@soros.md
Termenii de referință