Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.

Justiție și Drepturile Omului

Misiunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

Departamentul Justiție și Drepturile Omului își desfășoară activitatea în trei domenii cruciale pentru realizarea misiunii sale: Abilitarea Juridică, Drepturile Omului și Justiție Penală. 

Sănătate publică

Misiunea departamentului - de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Departamentul oferă susținere și pentru promovarea bunei guvernări în sistemul de sănătate, prin monitorizarea/evaluarea independentă şi neutră a politicilor publice din domeniul sănătăţii şi a serviciilor de sănătate. 

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societăţii deschise, participatorii şi pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituţiilor mass-media din R. Moldova a standardelor democratice de libertate şi independenţă editorială, diversitate şi pluralism, pentru susţinerea democraţiei şi consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Concurs de selectare a unei întreprinderi/companii producătoare de textil imprimat, pentru confecționarea drapelelor de culoare albastră cu emblematica Uniunii Europene imprimată.

Programul Bună Guvernare al Fundației Soros Moldova, anunță concursul de selectare a unei întreprinderi/companii producătoare de textil imprimat, pentru confecționarea drapelelor  de culoare albastră cu emblematica Uniunii Europene imprimată.
 
Dosarul  ofertantului trebuie să conțină:
-          copia certificatului de înregistrare a întreprinderii;
-          dovadă de experiență anterioară prin expunerea unui portfoliu a comenzilor anterior elaborate;
-          oferta financiară;
-          termenul de executare.
NB. Fundaţia îşi rezervă dreptul de a solicita şi alte documente în cadrul evaluării (de exemplu - certificat de lipsă sau existență restanțelor față de bugetul public național, copia ultimului raport financiar cu ștampila Direcției Generale pentru Statistică, etc.).
 
Parametrii tehnici ai produsului:
-          1200 bucăți
-          paleta de culori, în conformitate cu ghidul grafic al emblemei drapelului european;
-          compoziția textilă polyester;
-          dimensiunea unității de 1,5m x 1,0 m;
-          confecționate pentru fixarea ulterioară a acestora pe hampe;
 
Selecția se va face în baza:
-          mostre a materialelor textile pentru fabricarea drapelelor;
-          documentelor solicitate mai sus;
-          exemple ale unor lucrări similare efectuate anterior;
-          raport optim preț - calitate;
-          operativitatea de executare a 1200 bucăți.
 
Oferta va fi prezentată în limba română, până la data de 21 mai 2014 ora 17:00 în format tipărit în plic sigilat la următoarea adresă: Fundaţia Soros-Moldova, Chişinău, MD-2001, str. Bulgară 32, pe numele dnei Elena Vacarciuc, Director financiar, cu menţiunea denumirii complete a concursului și datelor de contact ale ofertantului.
 
Pentru  informaţii suplimentare: tel: 270031, 270232, 274480, fax 270507, Olga Crivoliubic,  Directorul Programului Buna Guvernare,ocrivoliubic@soros.md.