Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

 
Misiunea departamentului: de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Termen extins: Achiziţie seringi cu capacitatea de: 1 ml; 2 ml; 5 ml; 10 ml; 20 ml.

 07 iulie 2014

Fundaţia Soros-Moldova, Programul Sănătate Publică/Subprogramul Reducerea Riscurilor anunţă extinderea termenului pentru colectarea ofertelor de preţuri pentru achiziţia seringilor cu capacitatea de: 1 ml; 2 ml; 5 ml; 10 ml; 20 ml. Achiziţia se va desfăşura în cadrul proiectului „Activităţi comunitare în teren pentru grupurile vulnerabile”, Contract № HIV/SR/SOROS/2013 din 13.06.2013, finanţat din sursele grantului primit de la Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei nr. MOL-H-PCIMU.
 
Cerinţele faţă de produsele solicitate şi condiţiile de participare pot fi găsite la următoarele linkuri:
 
 
Data limită de depunere a ofertelor de preţuri: 14 iulie 2014, ora 13.00.